WORKIDEA INFO

เกี่ยวกับเรา

Workidea คือ ฟรีแลนซ์ที่มีคุณภาพซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ ซึ่งเรารักที่จะทำสิ่งใหม่ๆ ที่น่าตื่นตาตื่นใจ ที่ตั้งหลักของเราอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก เราใช้ไอเดียในการทำงานเต็มที่เพื่อสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ สำหรับคุณ ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์สามารถปรึกษาเราได้ฟรี

งานของเราจะมุ่งเน้นไปตามความต้องการของคุณ เว็บไซต์ของเราส่วนมากมีราคาระหว่าง 5,000 ถึง 30,000 บาท และอาจจะมีบางกรณีที่มีราคาถูกกว่าหรือแพงกว่า ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน เราให้ความสนใจกับผลงานอย่างเต็มที่ 100% เพื่องานที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

เราพัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการเขียนเว็บไซต์เองทั้งหมด จนถึงการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ระยะเวลามากกว่า 3 ปี เราสะสมประสบการณ์ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เรามีความรู้และความสามารถพร้อมสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณ

การันตีคุณภาพ WORKIDEA

รับประกันคุณภาพด้วยความเชี่ยวชาญของเรา