ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงินที่ปลอดภัยของเรา

ชื่อบัญชี: พนธกร  พิพิธทอง

Promptpay : 065-3265-789

บัญชีธนาคาร ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์

logo-bank-k-bank

015-2-85435-8

สาขา: บิ๊กซี พิษณุโลก

logo-bank-bbl

645-0-26116-6

สาขา: บิ๊กซี พิษณุโลก

logo-bank-SCB

407-6-69323-3

สาขา: บิ๊กซี พิษณุโลก

logo-bank-ktb

632-0-30366-2

สาขา: ห้าแยกโคกมะตูม

* หมายเหตุ: กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ทุกครั้ง ก่อนทางเรายืนยันการรับเงินของท่าน *