ข้อตกลงการใช้บริการ

รายละเอียดข้อตกลงการใช้บริการของเรา

WORKIDEA

602/61 ถ.พระองค์ขาว ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โดย: พนธกร พิพิธทอง (กร)

รายละเอียดข้อตกลงการใช้บริการ

 1. ค่าบริการสามารถแบ่งจ่ายเป็นรอบตามเปอร์เซ็นของงานได้ เช่นแบ่งจ่าย 2 รอบ รอบแรกชำระค่ามัดจำ 50% และรอบสองชำระค่าปิดงาน 50% หลังจากที่คุณตรวจสอบเสร็จสิ้น กรณีใช้บริการโฮสเราเท่านั้น
 2. เราจะเริ่มดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ต่อเมื่อได้รับค่าชำระค่ามัดจำ หรือ ค่าบริการทั้งหมด และได้รับข้อมูลรายละเอียดการทำเว็บไซต์จากท่าน ตาม ขั้นตอนการดำเนินการ ของเรา
 3. ลูกค้าต้องชำระค่าบริการหลังงานเสร็จภายใน 15 วันกรณีลูกค้าไม่ชำระค่าบริการรอบสุดท้าย ทางเราขอปิดการใช้งานเว็บไซต์ของท่านชั่วคราว จนกว่าท่านจะชำระค่าบริการครบ เราจะคืนสถานะเดิม
 4. กรณีลูกค้าต้องการยกเลิกงานระหว่างการจัดทำทางเราจะพิจารณาคืนเงินให้ตามสัดส่วนการทำงานที่กระทำไปแล้วและคืนเงินให้ท่านตามที่เราเห็นสมควร
 5. ข้อมูลทุกอย่างที่อยู่บนเว็บไซต์ต้องถูกกฎหมายทั้งหมด เช่น ตัวอักษร, เนื้อหา , บทความ , รูปภาพ , วีดีโอ ต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งต้องไม่ก่อกวนหรือทำความเสียหายให้แก่ผู้ใดในโลกออนไลน์ ต้องไม่โจมตี ให้ร้าย บั่นทอน หรือก่อผลเสียหายต่อประเทศชาติ
 6. ข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด เช่น ตัวอักษร, เนื้อหา , บทความ , รูปภาพ , วีดีโอ เป็นลิขสิทธิ์ของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว เราสามารถเก็บเป็นประวัติผลงานและแนะนำลูกค้าใหม่ได้เท่านั้น

* หากกรณีลูกค้านำเว็บไซต์ที่ทำกับเราไปแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ กระทำความผิดด้านกฎหมาย ภายหลังจากที่บริการของเราสิ้นสุด ทางเราจะไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนี้ *

 

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. ลูกค้าแจ้งความต้องการเว็บไซต์ให้เราทราบอย่างละเอียด
 2. ลูกค้าระบุความต้องการ ชนิดเว็บไซต์และรูปแบบเว็บไซต์ (ตัวอย่างเว็บไซต์)
 3. ลูกค้าเตรียมข้อมูลที่ต้องการนำใส่ในหน้าเว็บ เช่น โลโก้, รูปภาพ, ข้อมูลการติดต่อ ฯลฯ แบ่งเป็นหน้าที่ท่านต้องการอย่างชัดเจนและส่งข้อมูลให้เรา
 4. เราจัดส่งเอกสารใบเสนอราคาและระยะเวลาการดำเนินการ ลูกค้าชำระค่าบริการ
 5. เราดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์และรายงานผลการดำเนินการให้ทราบเป็นระยะ
 6. ส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด (สามารถปรับแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง ไม่เกิน 30% ของงาน)

 

แพคเกจของเรา

 1. โฮส โดเมนเนม ระยะเวลา 1 ปี (Host Domain Name)
 2. หน้าเว็บจำนวน 5 หน้า ลงสินค้าให้ 5 ชิ้น (สามารถซื้อบริการเพิ่มนี้ได้)
 3. ออกแบบแบนเนอร์หน้าแรก 1 ภาพ (สามารถแก้ไขได้ 3 ครั้ง)
 4. เว็บไซต์รองรับการแสดงผลทุกขนาดหน้าจอ (Responsive Design)
 5. วิเคราะห์และออกแบบ SEO พื้นฐาน รองรับการจัดอันดับบน Google
 6. ติดค่า Tracking Google Analytics ติดตามสถิติเว็บไซต์ของคุณ
 7. คู่มือการใช้งานหลังบ้านเบื้องต้น

* กรณีท่านต้องการเพิ่ม หน้า, สินค้า, ฟังก์ชั่น อื่นๆ กรุณาติดต่อเรา ทางเราจะพิจารณาราคาที่เหมาะสมกับงานของท่าน *

 

บริการหลังการขาย

เราดูแลเว็บไซต์ของท่านตลอดอายุการใช้งาน สามารถปรับแก้ไขข้อผิดพลาดได้ไม่เกิน 15% ของงาน เช่น การเปลี่ยนแปลงข้อความ เบอร์โทร อีเมล์ ฯลฯ เราจะแจ้งให้ท่านทราบกรณีโฮสและโดเมนเนมของท่านใกล้หมดอายุ หากกรณีท่านต้องการแก้ไขงานเกิน 15% ของงานทางเราต้องคำนวณค่าดำเนินการอีกครั้ง